KFZ – Kratochwill

Restauration von US-Cars Only!

Chevrolet Impala 1964

Vorher

img_2509 img_2786 img_2787

Nachher

img_2951 img_2948 img_5379 img_5382 img_5384 img_3089 img_3270 img_5450 img_5454 img_5862 img_5866 img_5869 img_5871